Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

Hospic sv. Štěpána je neziskové zdravotnické zařízení, které poskytuje paliativní péči osobám v terminálním stádiu somatického onemocnění. Ze somatických onemocnění se jedná především o nemoci onkologické, degenerativní, metabolické a kardiovaskulární. (Mgr. Klára Váňová)

Hospic má 2 oddělení, celkem 22 jednolůžkových pokojů a dva dvoulůžkové, které se využívají především pro nemocné partnery, manželé a respitní pobyty.

Náplň práce klinického psychologa v hospici spočívá hlavně v podpůrné individuální terapii. Nutným předpokladem pravidelného kontaktu psychologa s pacientem je zjištění jeho zájmu o psychologickou péči a dohodnutí základních pravidel kontaktu (mlčenlivost, častost návštěv apod.) Mezi nejdůležitější faktory determinující psychologickou práci patří délka pobytu nemocného (průměrná délka pobytu je 35 dní). Je nutné zmínit, že výchylky v délce pobytu, ať už kratší či mnohonásobně delší nejsou výjimkou, a že ne každý pacient v hospici umírá (asi u 30% pacientů dochází k propuštění pro zlepšení stavu).

V popředí témat psychoterapie je především nemoc, otázky smrti a víry, ale také mezilidské vztahy. Důraz je kladen na možnost ventilovat emoce, formování postojů k zásadním tématům pacientova života, provádění pacienta nutnými fázemi smiřování se se sebou a okolním světem. Dále doprovází pacienta ve stadiu in finem, zvláště tam, kde rodinné vztahy pacienta jsou dysfunkční a nedostačující. Psycholog v hospici je k dispozici i rodinným příslušníkům pacienta, podporuje rodinu v doprovázení nemocného člena, podněcuje komunikaci mezi nimi. Po úmrtí pacienta poskytuje možnou krizovou intervenci příbuzným.

V hospici se pod vedením psychologa a sociální pracovnice uskutečňuje pravidelné setkávání lidí, kteří se starají o vážně nemocného člověka doma nebo v hospici. Tato setkávání se konají jednou týdně a fungují jako otevřená jednorázová i pravidelná výměna informací, zkušeností, zážitků spojených s péčí o těžce nemocného člena rodiny.
Psycholog se podílí na výběru dobrovolníků a zdravotního personálu hospice.

Problémy, které tvoří hlavní překážku práce psychologa v hospici je čas, malá informovanost laiků aj.