Psychologická péče v hospicích

V posledních letech se i v České Republice dostává do popředí zájmu odborníků oblast paliativní péče. Jednou z forem jejího poskytování jsou hospice. Pacientům, pro které kurativní postupy léčby už ztrácejí význam, je hospic odbornou a důstojnou alternativou klasických zdravotnických zařízení. Prostřednictvím multidisciplinárního hospicového týmu je pacientovi poskytována péče, která si klade za cíl být velmi individuálně a celostně pojatá. Důležitou součástí hospicového týmu je i odborný psycholog (klinický psycholog, psychoonkolog). Svou prací se snaží pomoci pacientovi prožít poslední období jeho života kvalitně, ať už ve smyslu vnitřního procesu vyrovnávání se či interpersonálních vztahů. Psycholog usiluje o to být podporou pacientovi, jeho blízkým i hospicovému týmu. Následující příspěvky jsou různými pohledy na tuto práci očima těch, kteří ji vykonávají.