Jak o nemoci mluvit

O rakovině bývá těžké mluvit, jak pro nemocného, tak pro jeho okolí, rodinu, přátele nebo spolupracovníky. Přitom právě okolí nemocného člověka mu vytváří potřebnou oporu, která je tak důležitá pro zvládnutí tohoto náročného období, ale i pro dobrý průběh léčby a uzdravení. Součástí této opory je o nemoci mluvit a nebo o ní i společně mlčet. Proto vám nabízíme typy, jak mluvit s někým, kdo má rakovinu a také, jak mluvit s dětmi o tom, že rodič onemocněl.  V každém případě je důležité si uvědomit, že není nezbytné „tlačit“ nemocného do rozhovoru na toto téma. V mnoha případech stačí pouze nabídnout tuto možnost. Tedy nabídnout nemocnému oporu a možnost rozhovoru, pokud on sám bude chtít. Už samotné vědomí toho, že je zde někdo blízký, kdo je připraven mu pomoci a kdo je ochoten naslouchat, mu pomáhá. 

Kam dále