Psychická odezva na chemoterapii

Dnes už není pro nikoho tajemstvím, že při vzniku chorob postihujících tělo se velmi významně spolupodílí i psychika člověka. Moderní medicína tedy léčí dohromady tělo i duši. Také se zajímá o prostředí, v jakém pacient žije, jaké má vztahy k okolí, k nejbližším. Jako lékař většinou zná lék na somatickou nemoc, tak klinický psycholog pomáhá zvládat vysilující psychickou zátěž léčby nádoru, včetně zátěže při podávání chemoterapie. Sociální pracovník pak dokáže poradit pacientovi ve věcech sociální povahy právní předpisy, důchody, návraty do zaměstnání apod.

Psychika je nesmírně složitá a individuální výbava každého člověka, a proto dávat obecné rady může být zavádějící. Co pomůže jednomu, nemusí pomoci jinému. Dva pacienti se stejnou diagnózou a stejným léčebným postupem mohou naprosto odlišně reagovat na sdělení své diagnózy, na pobyt v nemocnici, na léčebné metody. Každý pacient také přichází z různého prostředí, má jiné životní návyky, vazby na nejbližší. Bylo a jistě ještě bude napsáno mnoho knih odborníky i bývalými pacienty na téma zhoubného onemocnění. Jsou to knihy vysvětlující, nabádající, doporučující, prosté příběhy o vítězstvích i prohrách ve střetu člověka se zhoubnou chorobou.

Pacienti i jejich nejbližší je rádi čtou, protože v nich hledají příklady překonání nebezpečí, návody jak žít a vyrovnat se psychicky s faktem ohrožení svého života.

V krizových situacích, kdy pacient propadá beznaději, je v šoku nebo těžké depresi, jistě velmi pomáhají ti, které má na světě nejraději. Doporučujeme ale také, aby se jak nemocný, tak jeho nejbližší obrátili ve věcech psychiky na odborníka, klinického psychologa nebo i lékaře, kterýje schopen velmi kvalifikovaně pomoci radou i léky překonat nejtěžší období.

Co z toho plyne pro pacienta?

  • Nebojte se mluvit o svých psychických problémech se svým psychologem a lékařem.
  • Ptejte se na léky, způsob, dobu trvání, nežádoucí účinky léčby.
  • Mluvte o své psychické nepohodě se svými nejbližšími, sestrami, lékaři.
  • Hlídejte si nepřerušovaný spánek, pokud začnete trpět nespavostí, ihned to sdělte lékaři.
  • Jakékoliv tělesné postižení, tedy i ztráta vlasů a ochlupení je velmi psychicky stresující a je třeba předejít studu a zahanbujícím pocitům včasným pořízením paruky.
  • Až budete poslouchat vyprávění spolupacientů, mějte vždy na paměti, že nežijete život někoho druhého, ale svůj jedinečný a neopakovatelný životní příběh.
  • Nebojte se psychologa, dokáže vám být rádcem a převést vás přes nejtěžší úseky léčby.

Odvětví medicíny a psychologie, které se zabývá nemocemi těla, které vznikly na podkladě psychického traumatu, se nazývá psychosomatická medicína. Jednou její větví je i nedávno vzniklý obor klinické psychologie psychoonkologie. Odborníci z tohoto oboru nabízejí pacientům i jejich nejbližším řadu dobrých a podnětných programů vzdělávacích i prakticky zaměřených na zvládání úskalí léčby nádorového onemocnění.

Chemoterapie jako součást komplexní léčby nádorového onemocnění přichází většinou na začátku celého procesu zdolávání choroby. Pacient, i když bývá poučen předem o důsledcích léčby na organismus, ještě trpí doznívajícím šokem ze sdělení diagnózy, pocity zmarnění, někdy i agresivním naladěním vůči sobě i okolí nebo dokonce depresí. Tato všechna psychická prožívání mohou velmi ztížit pacientovo prožívání chemoterapeutické léčby, dokonce velmi přispívají k vytvoření podmíněných reflexů dávení a zvracení jen při vzpomínce na podávání cytostatik.

Více o psychice onkologického pacienta včetně poradny najdete v části Pomoc psychologa.

Kam dále

Informace o stránce