Když onemocníme my

Každý člověk, který se ocitne v těžké životní situaci, jakou je zdolávání onkologické choroby, prochází také různými psychickými změnami a krizemi. Často ještě v době před stanovením diagnózy, kdy se u něj objevují znepokojující tělesné příznaky, přicházejí ruku v ruce s nimi obavy a pochybnosti. Po vyslechnutí diagnózy pak prožívá vážnou duševní krizi.

Abyste v tomto období nebyli sami, připravila Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti sekci obsahující informace o psychice onkologického pacienta a také rady, jak toto období co nejlépe zvládnout. Pro řešení konkrétních situací je zde psychoonkologická poradna, ve které psychoonkologové pracující na onkologických pracovištích a v hospicích zodpovídají Vaše dotazy týkající se psychologické péče o onkologicky nemocné.

Informace jsou určeny nejen vám, onkologicky nemocným, ale také vašim přátelům, příbuzným a jinak blízkým. Psychoonkologická péče je součástí komplexní multidisciplinární péče o onkologického pacienta, tak jako lékař nebo sestra, nebojte se vyhledat pomoc. Abyste věděli kde ji najdete, připravili jsme pro vás také mapu psychoonkologické péče s kontakty na naše odborníky.  

Kam dále