tioguanin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga purinu

Mechanismus účinku léku

  • Tioguanin je v buňce metabolizován, metabolity blokují syntézu purinů – stavebních kamenů DNA a RNA. Tioguanin může být zabudován do nukleových kyselin, funkce takové DNA nebo RNA je narušena.

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Tablety podávané ústy denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Není známo negativní ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou pozornost

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.