allopurinol (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiv potlačující tvorbu kyseliny močové

Mechanismus účinku léku

  • Puriny jsou součástí nukleových kyselin, metabolizovány jsou na kyselinu močovou. Při jejich nadměrném přívodu v potravě nebo při rozpadu buněk (rozsáhlé poranění, rozpad nádoru po léčbě) se zvyšuje hladina kyseliny močové v krvi, což může vést k jejímu ukládání v kloubech (dna) nebo k poškození ledvin (urátová nefropatie).
  • Allopurinol a jeho metabolit inhibuje xanthinoxidázu, enzym katalyzující tvorbu kyseliny močové, což vede ke snížení její hladiny

Použití léku u onkologických pacientů

  • Prevence nadměrné tvorby kyseliny močové při rychlém rozpadu nádorových buněk po léčbě. K tomu může dojít u některých lymfomů a leukémií popř. jiných nádorů.
  • Vysoká hladina kyseliny močové jiného původu, dna, tvorba kamenů ze šťavelanu vápenatého.

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy jednou nebo víckrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Během léčby byly hlášeny ospalost, závratě a ataxie, musí být pacienti opatrní předtím, než budou řídit auto, obsluhovat těžké stroje nebo provádět nebezpečné činnosti, dokud si nebudou jistí, že alopurinol nikterak neovlivňuje jejich výkon.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.