chemoprotektivní léky

Chemoprotektivní látky jsou látky chránící před škodlivým účinkem chemických látek, které mohou (zejména při dlouhodobé expozici) vést ke vzniku onemocnění včetně nádorů. Patří k nim např. antioxidanty.

Při onkologické léčbě se užívají některé léky, které snižují riziko některých nežádoucích účinků cytostatik.

Jde např. o dexrazoxan, který chrání srdeční sval před kardiotoxickými vlivy antracyklinů, mesna chrání močový měchýř, leukovorin se podává při projevech toxicity antagonistů kyseliny listové.