protinádorová antibiotika

Protinádorová antibiotika ze skupiny antracyklinů, aktinomycinů popř. dalších jsou léky používané při chemoterapii nádorů. Působí změny DNA, např. interkalaci (pevné spojení obou řetězců) nebo zlomy DNA. To brání tvorbě bílkovin a dělení buněk, některé léky rovněž poškozují buněčnou membránu.

Do skupiny protinádorových antibiotik patří antracykliny (daunorubicin, doxorubicin, epirubicin, idarubicin, pixantron) a jiná antibiotika (bleomycin, mitomycin)