mesna (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva ke snížení toxicity protinádorové léčby

Mechanismus účinku léku

  • Metabolity ifosfamidu a cyklofosfamidu se vylučují ledvinami a hromadí se v močovém měchýři, kde mohou způsobit zánět spojený s krvácením (hemoragická cystitida).
  • Metabolit mesny je vylučován ledvinami, kde je dále metabolizován na produkt, který se váže na metabolity ifosfamidu nebo cyklofosfamidu a brání tak jejich toxickému efektu na sliznici močového měchýře. Mesna neovlivňuje léčebný efekt obou cytostatik

Použití léku u onkologických pacientů

  • Prevence hemoragického (krvácivého) zánětu močového měchýře při léčbě ifosfamidem nebo vysokou dávkou cyklofosfamidu

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní injekce nebo infúze, první podání souběžně s cytostatikem a dále opakovaně během infúze cytostatika a několik hodin po ukončení infúze cytostatika

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky (včetně např. synkopy, točení hlavy, letargie/ospalosti, závratí a rozmazaného vidění), které by mohly mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.