leukovorin (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva ke snížení toxicity protinádorové léčby

Mechanismus účinku léku

  • Metabolity kyseliny listové jsou nezbytné k aktivaci enzymů, které se podílejí na tvorbě nukleových kyselin (DNA a RNA).
  • Metotrexát blokuje tvorbu aktivního metabolitu kyseliny listové a tím blokuje syntézu nukleových kyselin. Leukovorin je metabolit kyseliny listové, na který metotrexát nemá vliv a může být dle potřeby organismu dále metabolizován. Podává se při projevech toxicity metotrexátu.
  • Metabolit 5-fluorouracilu blokuje enzym tymidilátsynterázu, který se podílí na syntéze DNA. Leukovorin tuto blokádu podporuje a zvyšuje tak účinnost 5-fluorouracilu. V zápisu léčebných kombinací se užívají zkratky FA nebo LV pro kombinaci FU/FA nebo FU/LV

Použití léku u onkologických pacientů

  • Omezení toxických účinků antagonistů kyseliny listové (metotrexát)
  • Kombinační režimy s 5-fluorouracilem

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní injekce nebo infúze nitrosvalová injekce v různých schématech podání infúze nejčastěji 2 hodiny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Nemá žádný na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.