dihydrokodein (účinná látka)

Lék ze skupiny opioidní analgetika (anodyna)

Mechanismus účinku léku

  • Dihydrokodein agonisticky (souhlasně) působí na receptory v CNS. Svým mechanizmem a intenzitou účinku je možné dihydrokodein zařadit mezi morfin a kodein. Anxiolytickým účinkem pomáhá dihydrokodein lépe psychicky snášet bolest. Terapeutický účinek je převážně analgetický, anxiolytický a sedativní. Dihydrokodein má i přímý účinek na nervový plexus stěny tlustého střeva, což způsobuje často obstipaci

Použití léku u onkologických pacientů

  • Tlumení středně silné až velmi silné bolesti

Způsob užívání léku.

  • Tablety s pomalým uvolňováním užívané ústy dvakrát denně
  • Tabletu nutno spolknout celou, nedrtit

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Dihydrokodein může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.