enhancující

Slovo enhancující se používá při popisu nálezu zobrazovacích vyšetření (rentgen, CT, PET ap.) pokud v nějakém ložisku / tkáni / orgánu dochází ke kumulaci kontrastní látky / radiofarmaka, tím se odliší od ostatní neenhancující tkáně.

Výraz je odvozen z anglického enhance = zvýšit, zvětšit