nádory žaludku

Žaludek (latinsky ventriculus, řecky gaster) je orgán, v němž je potrava chemicky (kyselina + enzymy) a mechanicky zpracována před dalším trávením. Do žaludku přichází potrava jícnem, odchází přes vrátník (pylorus) do dvanáctníku.

Karcinom žaludku je nejčastějším nádorem, dle způsobu růstu se dělí na difuzní a intestinální, v němž struktura připomíná struktury nádoru tenkého střeva (latinsky intestinum).

Léčba je především chirurgická (totální gastrektomie = odnětí celého žaludku, při menším lokalizovaném nádoru částečná resekce), dle nálezu může následovat adjuvantní chemoterapie a/nebo radioterapie. Při pokročilém nádoru chemoterapie a v některých případech (při HER2 pozitivitě) i cílená (biologická) léčba.

Žaludek může být postižen neuroendokrinním nádorem, lymfomem nebo některými sarkomy.

Latinská diagnóza: carcinoma ventriculi, značka: C16

Více v článku O karcinomu žaludku