GIST (gastrointestinální stromální tumor)

GIST je relativně vzácný specifický typ nádoru zažívacího traktu. Na rozdíl od většiny nádorů zažívacího traktu, které vznikají z vnitřní výstelky – epitelu (adenomy, karcinomy) vzniká GIST uvnitř střevní stěny ze specifických buněk mezenchymálního původu, které koordinují pohyby zažívací trubice (Cajalovy buňky), řadí se k sarkomům. Postihuje nejčastěji žaludek nebo tenké střevo. Malé nádory se mohou chovat benigně, protože však u žádného nádoru nelze zcela vyloučit agresivní chování, je nutné je považovat za maligní. Léčen je chirurgicky, k léčbě inoperabilního nebo metastatického onemocnění se používá i cílená léčba (avapritinibimatinibregorafenib a sunitinib)

Vzhledem k velmi nízké incidenci je léčba soustředěna do vybraných onkologických center: Brno – Masarykův onkologický ústav, České Budějovice – Nemocnice, Hradec Králové – Fakultní nemocnice, Olomouc – Fakultní nemocnice, Plzeň – Fakultní nemocnice, Praha - Fakultní nemocnice Motol, Nemocnice Na Homolce a Všeobecná fakultní nemocnice