sunitinib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy, antiangiogenní léky

Mechanismus účinku léku

  • Růst a dělení buněk a další buněčné pochody jsou řízeny systémem zevních signálů, receptorů na povrchu buňky a sítí signálních bílkovin uvnitř buněk. Nadměrná aktivita systému může vést ke vzniku nádoru a podporuje jeho další růst a metastazování a blokuje apoptózu.
  • Nádory produkují růstový faktor cévního endotelu (VEGF), který aktivuje receptory (VEGFR) na povrchu cévních endotelových buněk, to vede k tvorbě nových cév (angiogeneze), které jsou nezbytné pro další růst nádoru.
  • Sunitinib inhibuje kinázu několika signálních bílkovin (PGDFR, KIT, FLT-3, CSF-1R, RET), blokuje tak uvedené účinky přímo v nádorových buňkách a inhibuje i VEGFR a brání tak angiogenezi.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy jednou denně dlouhodobě nebo denně 4 týdny, pak 2 týdny pauza.
  • Může se užívat při jídle

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Během léčby se mohou vyskytnout závratě

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.