imiquimod (účinná látka)

Lék ze skupiny chemoterapeutika pro lokální aplikaci, virostatika

Mechanismus účinku léku

  • Imiquimod modifikuje imunitní odpověď. Na imunitních buňkách jsou receptory, které jsou aktivovány imiquimodem. Působí protinádorově, především v důsledku indukce alfa interferonu a dalších cytokinů.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba malých povrchových bazocelulárních karcinomů u dospělých.
  • Léčba zevních genitálních a perianálních vegetací (condylomata acuminata) u dospělých.
  • Léčba aktinických keratóz v oblasti obličeje nebo kštice, u nichž by byly kryoterapie nebo jiná léčba nedostatečně účinné nebo nevhodné

Způsob užívání léku

  • Krém aplikovaný na bazaliom pětkrát týdně (např. pondělí až pátek) večer, po 8 hodinách smýt vodou a mýdlem, léčba 6 týdnů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Krém nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.