imiquimod (účinná látka)

Lék ze skupiny chemoterapeutika pro lokální aplikaci, virostatika

Mechanismus účinku léku

Imichimod modifikuje imunitní odpověď. Na imunitních buňkách jsou receptory, které jsou aktivovány imichimodem. Působí protinádorově, především v důsledku indukce alfa interferonu a dalších cytokinů.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba malých povrchových bazocelulárních karcinomů u dospělých.
  • Léčba zevních genitálních a perianálních vegetací (condylomata acuminata) u dospělých.
  • Léčba aktinických keratóz v oblasti obličeje nebo kštice, u nichž by byly kryoterapie nebo jiná léčba nedostatečně účinná nebo nevhodné

Způsob užívání léku

  • Krém aplikovaný na bazaliom pětkrát týdně (např. pondělí až pátek) večer, po 8 hodinách smýt vodou a mýdlem, léčba 6 týdnů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Krém nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku, včetně podrobné informace o všech indikacích, kontraindikacích, kombinacích s jinými léčivy, nežádoucích účincích, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod. Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL, je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům)