interferon alfa-2b (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny interferony imunomodulační cytokiny

Mechanismus účinku léku

  • Interferony jsou přirozené látky (cytokiny) ovlivňující imunitní systém

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce nebo nitrožilní infúze třikrát nebo pětkrát týdně několik týdnů (dle indikace)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • V průběhu léčby se může objevit zvýšená únava ospalost či zmatenost a proto je doporučeno vyvarovat se řízení nebo obsluhy strojů.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.