lomustin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny alkylační cytostatika
Bývá označován zkratkou CCNU 

Mechanismus účinku léku

  • Alkylační látky obsahují alkylovou skupinu, která alkyluje DNA, což vede k jejímu poškození. Buňka s poškozenou DNA se nemůže dělit a umírá.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy jednou za 6 týdnů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Nebyly provedeny žádné studie s účinkem na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)