melfalan (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny alkylační cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Melfalan je bifunkční alkylační činidlo, má schopnost alkylovat dvě guaninové báze v DNA. Mezi oběma řetězci DNA se vytvoří pevná příčná vazba, která zabrání oddělení řetězců při replikaci DNA, čímž se zastaví buněčné dělení.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy několikrát denně 4-5 dní každých 6 týdnů
  • Nitrožilní infúze (krátkodobá)
  • Izolovaná hypertermická perfúze horní nebo dolní končetiny. Při izolované perfúzi je krevní oběh v končetině odpojen od tělního krevního oběhu, oběh v končetině je zajišťován přístrojem, který zajišťuje okysličení a roztok ohřívá tak, aby v místě nádoru byla teplota 39 stupňů. Lék se podává do tepny, působí jen na končetinu, nevrací se žílou do těla a nemá tedy celkový vliv na organismus

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při používání tohoto přípravku není známo negativní ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou pozornost schopnost soustředění a koordinaci pohybů.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.