metylprednisolon (účinná látka)

Lék ze skupiny kortikosteroidy pro systémovou aplikaci, glukokortikoidy

Mechanismus účinku léku

  • Většina terapeutických aplikací je založena na protizánětlivých, imunosupresivních a antialergických vlastnostech glukokortikoidů.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba kožních změn při léčbě inhibitory EGFR
  • Léčba dušnosti související se zúžením průdušek, otokem nebo postižením plicních mízních cév nádorem (nádorová lymfangoitida)

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy
  • Nitrosvalová injekce nebo nitrožilní injekce / infúze

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Možné nežádoucí účinky po léčbě kortikoidy jsou závratě, točení hlavy, poruchy vidění a únava. V případě výskytu těchto potíží by pacienti neměli řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.