myelodysplastický syndrom

Myelodysplastický syndrom (MDS) je skupina onemocnění charakterizovaná mutací genu a abnormální diferenciací krvetvorných buněk - nevytvářejí se "normální" krvinky.

To vede k poklesu počtu červených krvinek (anemie), bílých krvinek (se sníženou obranyschopností organismu) i krevních destiček (se zvýšenou krvácivostí) v periferní krvi. Onemocnění může vyústit i v akutní myeloidní leukémii. Léčí se transplantací krvetvorných buněk, pokud tato není možná, provádí se symptomatická léčba - transfuze krve, léčba antibiotiky ap.