myelopatie

Termíny obsahující "myelo" jsou odvozeny z řeckého myelos = dřeň nebo mícha

 • myelopatie – obecné označení pro chorobu dřeně nebo míchy
 • myelosuprese – potlačení funkce kostní dřeně, s poklesem počtu krvinek, může být nežádoucím účinkem léků (nejen protinádorových)
 • osteomyelitida – zánět kosti a kostní dřeně
 • myelodysplastický syndrom
 • mnohočetný myelom (plazmocytom)
 • myeloproliferativní onemocnění – skupina onemocnění charakterizovaná proliferací krvetvorných buněk, patří k nim
  • pravá polycytémie
  • trombocytémie
  • myelofibróza – onemocnění kostní dřeně, která je nahrazována vazivem, tvorba krvinek se přesouvá mimo dřeň (extramedulární hemopoeza), především do jater a sleziny, které se mohou enormně zvětšit.

Více v článku Primární myelofibróza