NTRK / TRK (neurotrofní receptorová tyrosinkináza)

NTRK jsou skupina tří genů (NTRK1-3) kódujících receptory TRK A, B, C. Fyziologicky regulují synapse v nervovém systému. Pokud dojde k fúzi genů NTRK, vzniká silně aktivní fúzní receptor TRK, který dále aktivuje buněčnou signální kaskádu. Fúze TRK je prokazována v řadě solidních nádorů.

Specifický inhibitor kinázy TRK aktivitu blokuje, léčebně se užívá larotrektinib