kyselina pamidronová (pamidronát) (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kosti, bisfosfonáty

Mechanismus účinku léku

  • Pamidronát omezuje odbourávání kosti (resorpci) kostními buňkami osteoklasty. Pamidronát potlačuje přístup prekurzorů osteoklastů do kosti a tímto způsobem indukovanou přeměnu na zralé absorbující osteoklasty. Místní a přímý antiresorpční účinek bisfosfonátů vázajících se v kostní tkáni se zdá být převládajícím mechanismem účinku

Použití léku u onkologických pacientů

  • Hyperkalcémie (vysoká hladina vápníku v krvi) vyvolaná tumory
  • Osteolytické léze u pacientů s kostními metastázami karcinomu prsu
  • Stadium III mnohočetného myelomu

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit pro:

  • Farmakoterapie kostní nádorové nemoci

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 2 (– 4) hodiny jednou za 3 – 4 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Po infúzi se může vyskytnout ospalost a/nebo závrať; v tomto případě by pacienti neměli řídit obsluhovat stroje nebo se věnovat jiným činnostem, které mohou být nebezpečné v důsledku snížené pozornosti.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.