personalizovaná léčba

Personalizovaná léčba (léčba na míru, anglicky tailored medicine) zohledňuje při volbě léčebného postupu celou škálu vlastností nádoru i pacienta. Možnosti personalizované léčby se postupně rozšiřují jednak novými poznatky v oblasti biologie nádoru, jednak zaváděním nových léků.

Hodnotí se nejen histologie nádoru a stádium onemocnění, ale též stav steroidních a jiných receptorů nebo antigenů (biomarkery), či aktivita celého souboru genů a proteinů (genomické / proteomické vyšetření) v nádorových buňkách. Důležité jsou i celkový stav pacienta a jeho přání.

Léčba několika nemocných se zdánlivě stejným onemocněním se tak může výrazně lišit.