relugolix (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny antagonisté hormonů

Mechanismus účinku léku

  • Činnost varlat je řízena z hypothalamu (část mozku) prostřednictvím specifických hormonů – gonadotropinů (GnRH, LHRH), které řídí tvorbu dalších hormonu (FSH, LH) v podvěsku mozkovém (hypofýze). Tyto hypofyzární hormony pak řídí tvorbu hormonů ve varlatech.
    Relugolix je antagonista GnRH, váže se na receptory na hypofýze, tak znemožňuje vazbu GnRH na tyto receptory. V hypofýze nevznikají FSH a LH a následně je utlumena tvorba testosteronu ve varlatech.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně, dlouhodobě
  • Užívá se bez ohledu na jídlo
  • Během léčby se nemají požívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (mohou snižovat účinnost léku)

  • Pozn.: Přípravek kombinující relugolix a estradiol je indikován k léčbě závažných příznaků děložních myomů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Únava a závrať jsou časté nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).