separátor / hemafereza

Separátor je přístroj, který odděluje jednotlivé složky krve. Pacientovi nebo dárci je odebrána krev do přístroje, v něm se (pomocí centrifugy) oddělí potřebná složka (např. plazma, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky, kmenové buňky) a ostatní části krve se vrátí dárci do žíly, takový postup se označuje jako hemafereza.  Tento proces může probíhat opakovaně až do získání potřebného množství dané složky krve.

Tento postup lze použít buď k získání složky potřebné pro jinou osobu (pacienta), nebo naopak k odstranění "přebývajících" krvinek u pacienta (např. nádorových leukocytů při leukémii, červených krvinek při polycytémii apod.).