somatostatin (účinná látka)

Lék ze skupiny somatostatin a analoga

Mechanismus účinku léku

  • Somatostatin se běžně vyskytuje v organismu. Hraje významnou roli jednak v regulaci endokrinní a exokrinní sekrece a rovněž motility v celém gastrointestinálním ústrojí. Somatostatin inhibuje motilitu gastrointestinálního systému a některé jeho funkce zejména sekreci. Somatostatin je v organismu rychle odbouráván (během 1 – 2 minut), proto je nutné podání ve formě kontinuální nitrožilní infúze

Použití léku u onkologických pacientů

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Kontinuální nitrožilní infúze několik hodin

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Nepřipadá v úvahu vzhledem k použití přípravku pouze v nemocničním prostředí.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.