talimogen laherparepvek (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny imunoterapeutika

Mechanismus účinku léku

  • Talimogen laherparepvek je onkolytické imunoterapeutikum. Jedná se o oslabený a geneticky modifikovaný virus herpes simplex (HSV-1 - tento virus je odpovědný za opar rtu). Virus napadá a usmrtí nádorovou buňku a uvolní tak nádorové antigeny (bílkoviny, které může rozpoznat imunitní systém). Do genu viru byla vložena informace pro tvorbu lidského GM-CSF, to je látka stimulující vznik bílých krvinek odpovědných za imunitu. To může podporovat imunitní reakci proti nádoru i mimo ložiska kam byl lék podán

Registrované indikace

  • Melanom, neresekovatelný nebo metastatický bez postižení kostí, mozku, plic nebo jiných orgánů

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Přípravek se podává injekčně přímo do jednotlivých ložisek nádoru.
  • Celkové množství podané v jednom dni je omezeno, další ložiska se ošetří 3 týdny po prvním podaní a dále každé 2 týdny.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Vzhledem k možným nežádoucím účinkům jako jsou závratě a stav zmatenosti, musí být pacient opatrný, dokud není jisté, že na ně talimogen laherparepvek v tomto smyslu nepůsobí negativně.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).