tasonermin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny imunostimulancia

Mechanismus účinku léku

  • Tasonermin je tumor nekrotizující faktor alfa-1a (TNFalfa-1a), působí řadu změn v cévách nádoru, způsobuje trombózu mikrocév, zvyšuje průnik lymfocytů do nádoru, aktivuje celou řadu imunitních mechanismů. V cévách normálních tkání jsou změny minimální.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Izolovaná hypertermická perfúze horní nebo dolní končetiny.
  • Při izolované perfúzi je krevní oběh v končetině odpojen od tělního krevního oběhu, oběh v končetině je zajišťován přístrojem, který zajišťuje okysličení a roztok ohřívá tak, aby v místě nádoru byla teplota 39 oC. Lék se podává do tepny, působí jen na končetinu, nevrací se žílou do těla a nemá tedy celkový vliv na organismus. Doba perfúze je asi 90 minut

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Není relevantní

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.