transfúze

Transfúze je podání krve nebo různých částí krve. Jen výjimečně se používá "plná krev", tedy krev nijak neupravená, častěji se podávají jen části krve:

Před podáním je nutno zkontrolovat vzájemnou kompatibilitu krve dárce a příjemce (křížový test –"křížák"), a to jednak v laboratoři, jednak těsně před podáním pacientovi.

Před plánovanou operací je vhodné odebrat a uskladnit pacientovi krev a při operaci ji použít (autotransfúze), omezuje se tak riziko nežádoucích příhod.