vakcinace

Vakcinace (očkování) je aplikace vakcíny (očkovací látky), která obsahuje antigeny, např. cizorodé bílkoviny, viry nebo bakterie upravené tak, aby nevyvolaly onemocnění, apod. Po očkování se v těle aktivuje imunitní systém, vytvářejí specifické protilátky (imunoglobuliny). Pokud se pak člověk později setká se stejným antigenem, například virem, proti kterému byl očkován, reaguje imunitní systém rychleji a zabrání množení viru a tedy vzniku nemoci.

Vakcinace (očkování) se též nazývá aktivní imunizace, protože příslušné protilátky aktivně vznikají v organismu.

Vakcinace proti HPV viru brání vzniku chronické infekce, která může vyústit až v karcinom děložního čípku.

Opakem vakcinace je "pasívní" aplikace protilátky, například proti hadímu jedu.