vinflunin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny rostlinné alkaloidy barvínku (Vinca) a jejich deriváty

Mechanismus účinku léku

  • Buňka při dělení vytváří dělicí vřeténko složené z mikrotubulů. Vinflunin brání vzniku mikrotubulů. Bez vřeténka se buňka nemůže dělit.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 20 minut jednou za 3 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Vinflunin může způsobit únavu a závratě, které mohou vést k mírnému až středně závažnému ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.