způsob podání (aplikace) léku

Lék je nutno vpravit do organismu, to je možné různými cestami, nejčastěji používané způsoby jsou uvedeny níže.

Při enterálním podání se lék dostává do střeva, kde se (až na výjimky) vstřebává.

Při ostatních (parenterálních = mimo střevo) způsobech je lék podáván přímo do krve nebo se do krve vstřebává z místa podání (nebo se nevstřebává a působí pouze lokálně), kam se aplikuje nejčastěji injekčně:

Je možno použít též neinjekční způsob parenterálního podání: