zápisy ze zasedání výboru ČOS » Národní onkologický registr (NOR) odstranit

Přítomni:

Vorlíček, Abrahámová, Melichar, Vyzula, Cwiertka, Dušek, Prausová, Kolářová, Petráková, Petruželka, Tesařová

Omluveni: Fínek, Ryška
Nepřítomen: Žaloudík

 

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Fínek, Bartoš, Abrahámová, Stáhalová, Petera, Přibylová, Jelínková 

 • Omluveni: Žaloudík, Cwiertka, Feltl

 

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Fínek, Cwiertka, Feltl, Abrahámová, Stáhalová, Petera, Přibylová 

 • Omluveni: Žaloudík, Jelínková, Bartoš

 • Host: Doc. Dušek
 • Přítomni: Vorlíček, Petruželka, Feltl, Aschermannová, , Petera, Přibylová, Jelínková, Fínek, Stáhalová, Cwiertka , Žaloudík, Vyzula 
 • Omluveni: Abrahámová ,Bartoš
 • Hosté: Dr.Rotterová, Dr.Horák
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Vyzula, Fínek, Jelínková, Eckschlager, Cwiertka, Přibylová, Petruželka, Konopásek, Aschermannová, Stáhalová, Stankušová
 • Omluveni: Petera, Rob
 • Přítomni: Vorlíček, Jelínková, Konopásek, Aschermannová, Cwiertka, Petruželka, Stáhalová, Eckschlager, Rob, Vyzula, Stankušová, Přibylová, Fínek, Petera, Žaloudík 
 • Omluveni: Abrahámová, Jelínková 
 • Hosté: Dienstbier, předseda Ligy proti rakovině Praha