Archiv: 15. 6. 1988, ročník: 1, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 9 zrušit všechny filtry

Obecné

Klin Onkol 1988; 1(3): 65-68.
Klíčová slova: prevence gynekologických karcinomů, screening, Centra onkologické prevence, vakutáže dělohy
Autoři: Kaňka Jiří, Svoboda Bohuslav, Beková Alena, Havránková A.
Klin Onkol 1988; 1(3): 69-75.
Klíčová slova: nehodgkinovské lymfomy, velkobuněčný lymfom, centroblasticko-centrocytový difůzní lymfom, lymfom z malých roštěpených buněk
Autoři: Koza I.
Klin Onkol 1988; 1(3): 76-77.
Klíčová slova: poruchy ejakulace a fertility, radikální bilaterální lymfadenektomie, vlákna sympatiku
Autoři: Binka V., Kašťák Bohuslav, Šopková B., Žaloudík Jan, Pačovský Zdeněk, Věžník Z.
Klin Onkol 1988; 1(3): 78-80.
Klíčová slova: orofaciální nádory, integrace léčebných metod, regionální chemoinduxe (neoadjuvance)
Autoři: Bilder Josef
Klin Onkol 1988; 1(3): 81-83.
Klíčová slova: diseminovaný karcinom mléčné žlázy, modifikovaná chemoterapie CMFVP, objektivní léčebná odpověď
Autoři: Lorenz Ivan
Klin Onkol 1988; 1(3): 84-87.
Klíčová slova: Hodgkinnova choroba - typ s převahou lymfocytů, podtyp nodulární paragranulom, B-nodulární lymfom
Autoři: Plank Lukáš, Adamkov Marian
Klin Onkol 1988; 1(3): 88-91.
Klíčová slova: chemoterapie, studie fáze II, carboplatina
Autoři: Mechl Zdeněk, Šopková B., Nekulová Miroslava, Tóth Š., Němec Jaroslav, Kiss Flora, Koza I., Klvaňa M., Opálka Petr, Mainer J., Jakoubková Jaroslava, Aschermannová Alexandra, Vydra Jan
Klin Onkol 1988; 1(3): 92-94.
Klíčová slova: karcinom prsu, prognostické faktory
Autoři: Šopková B.
Klin Onkol 1988; 1(3): 95-96.
Klíčová slova: rentgenová mammografie, karcinom prsu, rizikový rentgenový mammografický obraz
Autoři: Šmoranc P., Pšenička O.