Indikace k zahájení kardioprotekce cardioxanem u nemocných léčených antracykliny

flag

Klin Onkol 1997; 10(4): 124.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Ve dnech 18.4.-20.4.1997 se konala ve Vídni pracovní schůzka 'Cardioxane meeting', kterou iniciovala firma Medicom International s.r.o. Setkala se zde skupina českých a slovenských odborníků zabývajících se problematikou kardiotoxicity léčby antracyklinů. Protože tato problematika představuje interdisciplinární problém, byli na setkání zasoupeni jak onkologové, tak i kardiologové.