Současný pohled na myeloablativní léčbu s následnou transplantací hematopoetických kmenových buněk u dětských solidních nádorů

flag

Klin Onkol 1997; 10(4): 106-109.

Léčebné výsledky se v období posledních let výrazně zlepšila a 70% dětí s nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním je možné vyléčit. Navzdory tomuto úspěchu děti, které nedosáhnou kompletní remise iniciální léčbou nebo když po jejím ukončení relabuje, mají poze 25% naději na vyléčení. Z těchto důvodů se od osmdesátých let, ve stoupající frekvenci, zařazuje do léčebných protokolů cyklus vysokodávkované chemotherapie (myeloablativní léčba) s následným převodem autologiních nebo alogenních hematopoetických kmenových buněk. Ve svém sdělení shrnujeme zkušenosti s megaterapií a transplantací hematopoetických kmenových buněk u dětí se solidními nádory vysokého stupně rizika nebo relapsem onemocnění.