Klin Onkol 1997; 10(6): 167-173.

Histiocytózy jsou vzácnou a značně diverzní skupinou onemocnění spíše dětského než dospělého věku, charakterizovanou infiltrací a akumulací buněk monocyto-makrofágového původu v postižených tkáních. Základní formy histiocytóz je možné zařadit do tří skupin. I když věšinu těchto onemocnění není možné považovat za pravý zhoubný nádor používají se v jejich léčbě velmi často protinádorové léky. Další pokrok v léčbě a prognóze pacientů s histiocytózou bude záviset na lepším porozumění etiologii a patogenezi.