Co má společného protinádorová a protibakteriální chemoterapie?

flag

Klin Onkol 2001; 14(6): 207-209.

Souhrn: V roce 1912 zařadil Pau1 Ehrlich nádorové onemocnění do účinného spektra chemoterapie. V dalším vývoji bylo zjištěno, že je mnohem těžší odlišit chemicky normální buňku od nádorové, než selektivně z organismu odstranit určité mikroorganizmy. Dnes jsou považovány protinádorová a antibakteriální chemoterapie za dvě rozdílné entity. Vznikly ale obě ze stejných principů a dodnes nacházíme řadu situací vzájemného ovlivnění , například při výzkumu rezistence nebo objevech nových antibiotik s protinádorovým účinkem.

Plný text v PDF