Klin Onkol 2002; 15(2): 47-57.

Souhrn: Primární lymfomy zažívacího traktu představují zvláštní typ nádorů, které mohou zůstávat poměrně dlouhou dobu lokalizovány v postiženém orgánu. Je to charakteristické zejména pro lymfomy vycházející ze slizniční lymfatické tkáně MALT, jejichž počáteční stádia jsou často závislá na antigenní stimulaci Helicobacter pylori. Souhrnný článek popisuje některé zvláštnosti v patogenezi a klinickém průběhu onemocnění a zdůrazňuje potřebu specifického přístupu k této skupině nádorů, který se týká klasifikace, diagnostiky i určování rozsahu postižení, což pak má rozhodující vliv na stanovení optimální terapie.

Plný text v PDF