Klin Onkol 2003; 16(1): 28-34.

Souhrn: Dědičně podmíněná nádorová onemocnění prsu a vaječníků tvoří přibližně 5 – 10% ze všech těchto diagnostikovaných nádorů. Na jejich vzniku se ve více než polovině připadů podílejí zárodečné mutace genů BRCA1 nebo BRCA2. Cílem pracovního setkání multidisciplinárního týmu odborníků, kteí se problematikou dědičně podmíněných onemocnění zabývají,
bylo vytvořit doporučení preventivní a léčebné péče pro tuto vysoce rizikovou populační skupinu. Závěry jednání jsou obsahem prezentovaného článku.

Plný text v PDF