Prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.

1. LF UK , Ústav biochemie a experimentální onkologie (U Nemocnice 5, 128 53 Praha)

E-mail: zdenek.kleibl@lf1.cuni.cz

Sekce ČOS: Onkogenetická pracovní skupina, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii