doc. MUDr. Petr Pohlreich, CSc.

1. LF UK, Ústav biochemie a experimentální onkologie (U Nemocnice 5, 128 53 Praha)

E-mail: petr.pohlreich@lf1.cuni.cz

Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Onkogenetická pracovní skupina

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta