Elektronická forma parametrické registrace dat pro klinický výzkum i praxi v onkologii – případová studie myelomy

flag

Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 73-78.

Souhrn: Na příkladu mnohočetného myelomu autoři ukázali, jak lze v praxi kvalitně a rychle nastavit parametrizaci dat nemocných. Kvalitního výsledku lze dosáhnout při respektování několika klíčových zásad. Jednou z hlavních zásad je využívání kvalitních guidelines pro danou diagnózu. Praktická doporučení s příklady zpracování a diskusí nad souvisejícími problémy jsou obsahem sdělení.

Plný text v PDF