Archiv: 15. 8. 2006, ročník: 19, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 9 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2006; 19(4): 201-211.
Klíčová slova: gastrointestinální stromální tumor, GIST, KIT, PDGFRA, diagnóza, prognóza, predikce
Autoři: Daum Ondřej, Vaněček Tomáš, Šíma Radek, Michal Michal
Klin Onkol 2006; 19(4): 212-216.
Klíčová slova: angiogeneze, VEGF, stanovení VEGF v cirkulaci, anti-angiogenní terapie
Autoři: Šimíčková Marta, Zdražilová Dubská Lenka, Kocáková Ilona, Nekulová Miroslava, Nenutil Rudolf, Demlová Regina, Valík Dalibor

Původní práce

Klin Onkol 2006; 19(4): 217-221.
Klíčová slova: bolest, neurotoxicita, chemoterapie, gabapentin, kvalita života
Autoři: Brychta Milan, Dvořák Josef, Neumanová Renata
Klin Onkol 2006; 19(4): 222-227.
Klíčová slova: Karcinom prostaty; konformní radioterapie; chronická toxicita
Autoři: Odrážka Karel, Vaculíková Miloslava, Doležel Martin, Zouhar Milan, Petera Jiří, Morávek Petr, Vošmik Milan, Zoul Zdeněk, Broďák Miloš, Šimáková Eva
Klin Onkol 2006; 19(4): 228-233.
Klíčová slova: TP73, meduloblastom, izoformy p73, real-time PCR, imunohistochemie, prognóza
Autoři: Zitterbart Karel, Kadlecová Jitka, Zavřelová I., Kratochvílová A., Spěšná Renata, Křen Leoš, Pavelka Zdeněk, Štěrba Jaroslav
Klin Onkol 2006; 19(4): 234-242.
Klíčová slova: karcinom čípku děložního, radioterapie, konkomitantní chemoradioterapie
Autoři: Kmoníčková Emanuela, Pavlovičová H.

Informace

Klin Onkol 2006; 19(4): 221.
Klíčová slova: recenze, rakovina prsu
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 2006; 19(4): 240.
Klíčová slova: recenze, kvalita života, zhoubné nádory, léčba
Autoři: V.H. V.H.

Onkologická společnost

Klin Onkol 2006; 19(4): 241-242.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP