Detekce nebalancovaných chromosomových změn u pacientů s mnohočetným myelomem pomocí techniky komparativní genomové hybridizace

flag

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 212-213.

Uvádíme příklad využití techniky klasické komparativní hybridizace (CGH) a komparativní hybridizace s vyšším rozlišením (HRCGH) u pěti pacientů s diagnózou mnohočetného myelomu. Cílem experimentů bylo doplnit výsledky cytogenetických analýz prováděných pomocí techniky FISH o další nebalancované abnormality chromozómů a porovnat účinnost obou metod při vyšetření kostní dřeně s rozdílným stupněm infi ltrace nádorovými plazmocyty.

Plný text v PDF