RNDr. Vladimíra Vallová (Vránová), Ph.D.

PřF MU, Ústav experimentální biologie a LF MU, Odd. lékařské genetiky (Kamenice 753/5, Brno Bohunice)

E-mail: 108411@mail.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii