Archiv: 15. 8. 2013, ročník: 26, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2013; 26(4): 231.
Klíčová slova: ASCO
Autoři: Tomášek Jiří

Přehled

Klin Onkol 2013; 26(4): 239-244. DOI: 10.14735/amko2013239.
Klíčová slova: nanomedicína – cytostatika – doprava léčiv – doxorubicin – lipozomy
Autoři: Blažková Iva, Vaculovičová (Ryvolová) Markéta, Křížková Soňa, Jílková Eva, Kopel Pavel, Eckschlager Tomáš, Stiborová Marie, Adam Vojtěch, Kizek René
Klin Onkol 2013; 26(4): 245-250. DOI: 10.14735/amko2013245.
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic – časná fáze – adjuvantní chemoterapie – molekulárně cílená léčba
Autoři: Kolek Vítězslav
Klin Onkol 2013; 26(4): 251-256. DOI: 10.14735/amko2013251.
Klíčová slova: proteazom – ubiquitin – NF-kappa B – proteazomové inhibitory – degradace proteinů
Autoři: Matějíková Jana, Bešše (Kubiczková) Lenka, Sedlaříková Lenka, Potáčová Anna, Hájek Roman, Ševčíková Sabina

Původní práce

Klin Onkol 2013; 26(4): 257-262. DOI: 10.14735/amko2013257.
Klíčová slova: nádory slinivky břišní – životní styl – rizikové faktory
Autoři: Azeem Kateřina, Ševčíková Jarmila, Tomášková Hana, Horáková Dagmar, Procházka Vlastimil, Martínek Arnošt, Shonová Olga, Janout Vladimír, Kollárová Helena
Klin Onkol 2013; 26(4): 263-270. DOI: 10.14735/amko2013263.
Klíčová slova: cytogenetika – chronická lymfocytární leukemie – interleukin-2 – CpG- ODN DSP30 – fl uorescenční in situ hybridizace – kultivace – chromozomální aberace
Autoři: Štěpanovská Kristina, Vaňková Gabriela, Némethová Veronika, Tomášiková Lenka, Šmuhařová Petra, Divíšková Eva, Vallová (Vránová) Vladimíra, Kuglík Petr, Plevová (roz. Malinová) Karla, Oltová Alexandra, Doubek Michael, Pospíšilová Šárka, Mayer Jiří
Klin Onkol 2013; 26(4): 271-280. DOI: 10.14735/amko2013271.
Klíčová slova: neuroendokrinní nádor – karcinoid – malobuněčný neuroendokrinní karcinom – registr – klasifi kace WHO 2010 – somatostatin – incidence – prevalence
Autoři: Vítek Pavel, Strenková Jana, Sedláčková Eva, Barkmanová Jaroslava, Mužík Jan, Louthan (-2014) Oldřich

Kazuistika

Klin Onkol 2013; 26(4): 281-285. DOI: 10.14735/amko2013281.
Klíčová slova: bilaterální seminom – kryptorchizmus – radioterapie – testikulární rakovina – nádor ze zárodečných buněk
Autoři: Detti Beatrice, Scoccianti Silvia, Cassani Sara, Franzese C., Di Cataldo Vanessa, Villari Donata, Cai Tommaso, Desideri Isacco, Livi Lorenzo, Lapini Alberto, Nicita Giulio, Carini Marco, Biti Giampaolo
Klin Onkol 2013; 26(4): 286-290. DOI: 10.14735/amko2013286.
Klíčová slova: renálny karcinóm – mozgové metastázy – cielená liečba – sunitinib
Autoři: Obertová Jana, Mego Michal, Palacka Patrik, Rajec Ján, Chovanec Michal, Mardiak Jozef

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2013; 26(4): 291-293.
Klíčová slova: metastatický kolorektální karcinom
Autoři: Němeček Radim
Klin Onkol 2013; 26(4): 295.
Autoři: Šachlová Milana, Maňásek Viktor, Tomíška Miroslav, Holečková Petra, Pazdrová Gabriela, Krčmová Lenka, Beneš Petr

Sdělení

Klin Onkol 2013; 26(4): 296-297.
Klíčová slova: chirurgická léčba – neoplazmy – přehled – premalignita – chirurgické stadium – pokročilá nemoc
Autoři: Horváth Teodor A.

Různé

Klin Onkol 2013; 26(4): 298.
Autoři: Szturz Petr, Bednařík Otakar, Brančíková Dagmar, Mechl Zdeněk, Mayer Jiří