Archiv: 15. 8. 2013, ročník: 26, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2013; 26(4): 231.
Klíčová slova: ASCO
Autoři: Tomášek Jiří

Přehled

Klin Onkol 2013; 26(4): 239-244. DOI: 10.14735/amko2013239.
Klíčová slova: nanomedicína – cytostatika – doprava léčiv – doxorubicin – lipozomy
Autoři: Blažková Iva, Vaculovičová (Ryvolová) Markéta, Křížková Soňa, Jílková Eva, Kopel Pavel, Eckschlager Tomáš, Stiborová Marie, Adam Vojtěch, Kizek René
Klin Onkol 2013; 26(4): 245-250. DOI: 10.14735/amko2013245.
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic – časná fáze – adjuvantní chemoterapie – molekulárně cílená léčba
Autoři: Kolek Vítězslav
Klin Onkol 2013; 26(4): 251-256. DOI: 10.14735/amko2013251.
Klíčová slova: proteazom – ubiquitin – NF-kappa B – proteazomové inhibitory – degradace proteinů
Autoři: Matějíková Jana, Bešše (Kubiczková) Lenka, Sedlaříková Lenka, Potáčová Anna, Hájek Roman, Ševčíková Sabina

Původní práce

Klin Onkol 2013; 26(4): 257-262. DOI: 10.14735/amko2013257.
Klíčová slova: nádory slinivky břišní – životní styl – rizikové faktory
Autoři: Azeem Kateřina, Ševčíková Jarmila, Tomášková Hana, Horáková Dagmar, Procházka Vlastimil, Martínek Arnošt, Shonová Olga, Janout Vladimír, Kollárová Helena
Klin Onkol 2013; 26(4): 263-270. DOI: 10.14735/amko2013263.
Klíčová slova: cytogenetika – chronická lymfocytární leukemie – interleukin-2 – CpG- ODN DSP30 – fl uorescenční in situ hybridizace – kultivace – chromozomální aberace
Autoři: Štěpanovská Kristina, Vaňková Gabriela, Némethová Veronika, Tomášiková Lenka, Šmuhařová Petra, Divíšková Eva, Vallová (Vránová) Vladimíra, Kuglík Petr, Plevová Karla, Oltová Alexandra, Doubek Michael, Pospíšilová Šárka, Mayer Jiří
Klin Onkol 2013; 26(4): 271-280. DOI: 10.14735/amko2013271.
Klíčová slova: neuroendokrinní nádor – karcinoid – malobuněčný neuroendokrinní karcinom – registr – klasifi kace WHO 2010 – somatostatin – incidence – prevalence
Autoři: Vítek Pavel, Strenková Jana, Sedláčková Eva, Barkmanová Jaroslava, Mužík Jan, Louthan (-2014) Oldřich

Kazuistika

Klin Onkol 2013; 26(4): 281-285. DOI: 10.14735/amko2013281.
Klíčová slova: bilaterální seminom – kryptorchizmus – radioterapie – testikulární rakovina – nádor ze zárodečných buněk
Autoři: Detti Beatrice, Scoccianti Silvia, Cassani Sara, Franzese C., Di Cataldo Vanessa, Villari Donata, Cai Tommaso, Desideri Isacco, Livi Lorenzo, Lapini Alberto, Nicita Giulio, Carini Marco, Biti Giampaolo
Klin Onkol 2013; 26(4): 286-290. DOI: 10.14735/amko2013286.
Klíčová slova: renálny karcinóm – mozgové metastázy – cielená liečba – sunitinib
Autoři: Obertová Jana, Mego Michal, Palacka Patrik, Rajec Ján, Chovanec Michal, Mardiak Jozef

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2013; 26(4): 291-293.
Klíčová slova: metastatický kolorektální karcinom
Autoři: Němeček Radim
Klin Onkol 2013; 26(4): 295.
Autoři: Šachlová Milana, Maňásek Viktor, Tomíška Miroslav, Holečková Petra, Pazdrová Gabriela, Krčmová Lenka, Beneš Petr

Sdělení

Klin Onkol 2013; 26(4): 296-297.
Klíčová slova: chirurgická léčba – neoplazmy – přehled – premalignita – chirurgické stadium – pokročilá nemoc
Autoři: Horváth Teodor A.

Různé

Klin Onkol 2013; 26(4): 298.
Autoři: Szturz Petr, Bednařík Otakar, Brančíková Dagmar, Mechl Zdeněk, Mayer Jiří